1 ảnh
1 video
Dự án: Lắp đặt màn hình LED P3 tiệc cưới tại huyện Mỹ Đức Hà Nội
 • Thời gian: 20/03/2024
 • Địa điểm: Huyện Mỹ Đức - Hà Nội
 • Số lượng: 1
1 ảnh
1 video
Dự án: Lắp đặt màn hình LED cong P3 Tại Trung tâm Sự Kiện Hà Nội
 • Thời gian: 16/04/2024
 • Địa điểm: Trung tâm sự kiện Hà Nội
 • Số lượng: 1
1 ảnh
1 video
Dự án: Lắp đặt màn hình LED P3 Tại Trống Đồng Place
 • Thời gian: 15/04/2024
 • Địa điểm: Trống đồng Palace
 • Số lượng: 1
5 ảnh
1 video
Dự án: Lắp đặt màn hình LED P2.5 Hội Trường tại Hà Nội
 • Thời gian: 08-04-2024
 • Địa điểm: Trụ Sở tại Hà Nội
 • Số lượng: 1
9 ảnh
1 video
Dự án: Màn hình LED P2.5 trong nhà lắp đặt tại chi cục thuế
 • Thời gian: 12-04-2024
 • Địa điểm: huyện Vĩnh tường, Vĩnh Phúc
 • Số lượng: 1

2 Các bình luận

6 ảnh
1 video
Dự án: Màn hình LED P2.5 trong nhà lắp đặt tại chi cục thuế huyện Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
 • Thời gian: 11-04-2024
 • Địa điểm: huyện Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
 • Số lượng: 1